De Raad van Commissarissen heeft in 2017 regelmatig met het Bestuur overleg gevoerd over het beleid van Staedion en de gemaakte keuzes in het ondernemingsplan. 2017 was een goed jaar voor Staedion. Er zijn woningen toegevoegd aan de sociale voorraad. Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en het verder op orde brengen van de woningkwaliteit hadden de aandacht. Verder zijn klantwensen inzichtelijk gemaakt en werkprocessen gestroomlijnd.

De RvC heeft ook uitvoerig stilgestaan bij de wijzigingen uit de Woningwet en dan vooral het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB. De financiële doelstellingen en de sociaal-maatschappelijke criteria van Staedion zijn in balans. De inspanningen van de organisatie leverden de AA-status op in de Aedes Benchmark.