Onze doelstelling is: ‘we maken een eigen thuis bereikbaar met onze bewoners’. Om nog meer betrokken te zijn bij onze bewoners, hebben we interne klantbeloften geformuleerd. Ook hebben medewerkers samen met hun leidinggevenden acties benoemd om onze organisatie en de dienstverlening te verbeteren. Veel acties waren quick wins. De acties die meer tijd nodig hebben, zijn geïntegreerd in het jaarplan 2018.