Goed contact met onze bewoners en inspraak vinden we belangrijk. Daarom kennen we verschillende vormen van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer. Ook werken we nauw samen met de Huurders Vereniging Staedion, de gemeente Den Haag en de regio. Intern hebben we voor inspraak de Ondernemingsraad.

We wilden dat 88% van onze bewoners zich thuis zou voelen in 2017: 82% heeft dat thuisgevoel. Mensen die zich nog niet thuis voelen, geven aan dat dit vooral te maken heeft met de woningkwaliteit. Ook de komende jaren heeft dit onze aandacht.