Voor het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie heeft Staedion financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zien er op toe dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt.

Vanuit de herziene Woningwet is het een vereiste dat zowel de DAEB-tak (maatschappelijke activiteiten) als de niet DAEB-tak (commercieel) zelfstandig financieel gezond en levensvatbaar zijn. Staedion voldoet hieraan. In dit hoofdstuk vindt u de financiële resultaten van Staedion en een samenvatting van de kerncijfers zoals opgenomen in het nieuwe beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook is er een overzicht van alle verbonden ondernemingen van Staedion.