In dit gedeelte van het jaarverslag vindt u de volgende informatie:

• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

• Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

• Balans per 1 januari 2018 (DAEB / niet DAEB)