jaarverslag 2017
ga naar staedion.nl
Kerncijfers-2017_Zorg
Kerncijfers-2017_Leefbaarheid
Kerncijfers-2017_BetaalbareWoningen
Kerncijfers-2017_FinRatios
Kerncijfers-2017_KwaliteitWoningen
Kerncijfers-2017_FinancieelUltimo
Kerncijfers-2017_Huurverhoging
Kerncijfers-2017_AedesBenchm
Kerncijfers-2017_DuurzameWoningen
Kerncijfers-2017_AangenaamBuurten
Kerncijfers-2017_Organisatie
Kerncijfers-2017_TevredenBewoners
Kerncijfers-2017_Huurachterstanden
Kerncijfers-2017_VoldoendeWoningen
Kerncijfers-2017_Huur

Kerncijfers

Samen met onze bewoners maken we een eigen thuis bereikbaar In 2017 lag onze focus onder andere op betaalbaarheid, woonkwaliteit en duurzaamheid. In 2020 voelen al onze bewoners zich thuis. Dát is het doel van Staedion. Daarom vragen wij geregeld aan onze bewoners of ze tevreden zijn met hun thuis en hoe zij onze dienstverlening en onze klachtenafhandeling beoordelen. Wij meten dit via de KlantContactMonitor (KCM).

Thuisgevoel
Bewoners voelen zich thuis. Dit blijkt uit de KCM. Over heel 2017 geeft 82% van onze bewoners aan zich thuis te voelen in de eigen woning. Deze conclusie is gebaseerd op 4026 reacties op in totaal 15.302 v erzonden enquêtes (een respons van 26,3%).

Tevreden over dienstverlening
We streven naar een verbetering van onze klantenservice. Daarvoor vragen we onze bewoners naar de waardering en de factoren die daarin bepalend zijn. De gemiddelde score in 2017 lag op een 7,4. Dit is hoger dan ons streven: minimaal een 7,3 en ligt hoger dan de score in 2016 van een 7,0.