We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen op de woningmarkt. Onze focus ligt op de doelgroep voor de sociale huur met prioriteit bij de doelgroep voor de huurtoeslag. Dat zijn immers de mensen met de financieel meest kwetsbare positie op de woningmarkt.

Vanaf 2016 wordt er passend toegewezen. Ons huurbeleid is daarop ingericht. We zorgen ervoor dat nieuwe bewoners een huurprijs betalen die past bij hun inkomen en we voorkomen dat wachttijden verder oplopen. We zetten in op duurzame betaalafspraken, waardoor de huurder ook bij betalingsachterstanden in de woning kan blijven wonen.