Volgens onze prestatieafspraken met de gemeente bieden we in de periode 2015-2020 ten minste 31.100 sociale huurwoningen. Eind 2017 bestond onze kernvoorraad in Den Haag uit 31.727 woningen. Afspraak is om minimaal 5.400 goedkope woningen in portefeuille te hebben. In 2017 hebben we aan die afspraak voldaan, met 5.719 woningen.

98% van de woningen is toegewezen aan de EU-doelgroep. De schaarse grote sociale woningen komen zoveel mogelijk ten goede aan grote gezinnen. Ook voor statushouders is extra aandacht. We hopen dat de woningen die we in 2018 toevoegen aan de kernvoorraad bijdragen aan stabilisatie van de wachttijden.