In het Volkshuisvestingsverslag geven we ook een overzicht van met Staedion verbonden ondernemingen. Het beleid van Staedion is erop gericht de verbindingenstructuur waar mogelijk te vereenvoudigen. We verwachten dat het aantal verbindingen hierdoor de komende jaren afneemt.